Zajímavosti / Novinky / Informace

paušální výdajePaušální výdaje 2016, 2017, 2018

Poplatníci mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit výdajové paušály stanovené procentní sazbozu. Výdajové paušály prošly v minulosti různými změnami a zásadní změny jsou plánovány i pro rok 2017.

 

eetElektronická evidence tržeb - EET 2017

Elektronická evidence tržeb je nově zavedený nástroj správce daně a týká se plátců i neplátců DPH. Tržba v hotovosti, platební kartou, stravenkou nebo poukázkou je v okamžiku zaplacení zaevidována a zaslána online (internetem) do centrálního úložiště Finanční správy.

 

mzdy 2017Minimální a zaručená mzda 2017

Od roku 2017 vzrostla minimální mzda na 11 000 Kč a minimální hodinová mzda na 66 Kč. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci vykonanou v základním pracovněprávním vztahu včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

 

jednoduché účetnictvíDaňová evidence a jednoduché účetnictví

Daňovou evidenci vedou subjekty, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chtějí v daňovém přiznání k dani z příjmů uplatnit výdaje podle skutečnosti (ne paušálem). Jde o zjednodušenou formu účetnictví.

 

podvojné účetnictvíÚčetnictví - Podvojné účetnictví

Do roku 2004 byl používán název podvojné účetnictví, v současnosti už pouze účetnictví. Účetnictví sleduje daňově uznatelné náklady a výnosy na rozdíl od daňové evidence, kde se evidují příjmy a výdaje. Výnosy jsou výkony vyčíslené v penězích.