Elektronická evidence tržeb | EET

Elektronická evidence tržeb je nově zavedený nástroj správce daně a týká se plátců i neplátců DPH. Tržba v hotovosti, platební kartou, stravenkou nebo poukázkou je v okamžiku zaplacení zaevidována a zaslána online (internetem) do centrálního úložiště Finanční správy. Každý zákazník obdrží účtenku s unikátním kódem. V případě výpadku internetového připojení nebo pro vybrané obory může být použita zjednodušená evidence v offline režimu.

Údaje ve zjednodušeném režimu musí být zaslány správci daně do 5 dnů od uskutečnění. Pokud poslední (pátý) den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je termín posunut na první pracovní den. Použití zjednodušeného režimu pro některé tyby tržeb je stanoveno zákonem o EET a poplatníci o něj mohou zažádat u správce daně.                       

Poplatníci budou postupně evidovat tržby podle oboru své činnosti:

 1. FÁZE  od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby
 2. FÁZE  od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod
 3. FÁZE  od 1. března 2018 - ostatní činnosti kromě těch uvedených v 1., 2. a 4. fázi
 4. FÁZE  od 1. června 2018 - vybraná řemesla a činnosti
   

Princip fungování EET

 • po uskutečnění platby zašle podnikatel datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
 • systém finanční správy zašle zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem
 • podnikatel vystaví účtenku s kódem a předá ji zákazníkovi
 • každý zákazník si může ověřit svoji účtenku prostřednictvím webové aplikace Finanční správy
 • podnikatel si může ověřit tržby evidované pod jeho jménem

Účtenka musí obsahovat:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu 
 • daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele, který pověřil evidováním této tržby podnikatele, který tržbu eviduje
 • pokud nemá subjekt povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).

Poplatníci mají povinnost umístit viditelně informaci v místě, kde uskutečňují tržby:

 1. text pro tržby evidované v běžném režimu „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
   
 2. text pro tržby evidované ve zjednodušeném režimuu „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Potřebujete více informací ohledně problematiky EET? Kontaktujte nás, jsme připraveni Vám zodpovědět veškeré dotazy - více na účetnictví Ostrava