Paušální výdaje

Poplatníci mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit výdajové paušály stanovené procentní sazbozu. Výdajové paušály prošly v minulosti různými změnami a zásadní změny jsou plánovány i pro rok 2017.

Podívejme se na srovnání paušálů pro rok 2016, pro rok 2017 a plán pro rok 2018 a následující roky.

Rok 2016

Maximální limit z 2 000 000 Kč

Příjem Výdajový paušál Maximální limit paušálních výdajů
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
příjmy z řemeslného podnikání
80% 1 600 000 Kč
příjmy ze živnostenského podnikání 60% 1 200 000 Kč
příjmy z nájmu majetku zařazeném v obchodním majetku  30% 600 000 Kč
jiné příjmy ze samostatné činnosti
(lékaři, advokáti, umělci atd.)
40% 800 000 Kč
příjmy z nájmu dle parag. 9 zák. o daních z příjmů 30% 600 000 Kč


Při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2016 si poplatník nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku.

 

Rok 2017

Maximální limit z 1 000 000 Kč

Příjem Výdajový paušál Maximální limit paušálních výdajů
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
příjmy z řemeslného podnikání
80% 800 000 Kč
příjmy ze živnostenského podnikání 60% 600 000 Kč
příjmy z nájmu majetku zařazeném v obchodním majetku  30% 300 000 Kč
jiné příjmy ze samostatné činnosti
(lékaři, advokáti, umělci atd.)
40% 400 000 Kč
příjmy z nájmu dle parag. 9 zák. o daních z příjmů 30% 300 000 Kč


Při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 si poplatníci budou moci vybrat ze dvou možností:

  1. uplatní-li maximální limity platné pro rok 2016, nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku.
  2. uplatní-li maximální limity platné pro rok 2017, může si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku.

V tomto případě je důležité pečlivě zvážit, kterou variantu zvolí, protože ze základu daně z příjmů se počítají i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Volbu nejvýhodnější varianty doporučujeme konzultovat s účetní firmou.

 

Rok 2018

Maximální limit z 1 000 000 Kč

V případě, že nebudou realizovány další změny v zákoně o daních z příjmů, budou pro rok 2018 a následující roky platit paušální výdaje platné pro rok 2017. Poplatník již nebude volit mezi dvěmi variantami a bude si vždy moci uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku.