Minimální mzda

V roce 1991 dosáhla minimální mzda výši 2 000 Kč a minimální hodinová mzda 10,80 Kč.
Od roku 2017 vzrostla minimální mzda na 11 000 Kč a minimální hodinová mzda na 66 Kč.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci vykonanou v základním pracovněprávním vztahu včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Nerozlišuje se, zda je o pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou nebo souběh pracovních poměrů. V případě dohod dodržujeme minimální hodinovou mzdu, nikoli měsíční. Do minimální mzdy se nezahrnují příplatky za práci přesčas, za práci v noci, ve svátek, v sobotu a neděli, za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Výše minimální  mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.
Ve všech těchto případech se hodinová minimální mzda zvyšuje úměrně ke zkrácení pracovní doby.

Kromě minimální mzdy musí podnikatel dodržovat také hranice zaručené mzdy, která roste s každým zvýšením minimální mzdy. Platí v podnikatelské sféře, pokud není mzda sjednána kolektivní smlouvou. Zaručená mzda se netýká pracovních poměrů uzavřených na základě dohod. Vykonávaná práce je rozdělena podle složitosti, odpovědnosti a náročnosti do osmi skupin. Pro každou skupinu (týdenní pracovní doba 40 hodin) je určena nejnižší přípustná úroveň zaručené mzdy. V případě kratší týdenní pracovní doby se hodinová mzda přepočítává příslušným koeficientem. Podrobnější zařazení do jednotlivých skupin obsahuje nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě.

Do roku 2017 platily různé sazby zaručené mzdy pro zaměstnance se sníženou pracovní schopností. Od roku 2017 je stanovena pouze jedna sazba minimální mzdy a shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

Skupina prací Zaručená hodinová mzda 2016 Zaručená hodinová mzda 2017 Zaručená měsíční mzda 2016 Zaručená měsíční mzda 2017
1 58,70 Kč 66,00 Kč 9 900 Kč 11 000 Kč
2 64,80 Kč 72,90 Kč 10 900 Kč 12 200 Kč
3 71,60 Kč 80,50 Kč 12 100 Kč 13 400 Kč
4 79,00 Kč  88,80 Kč 13 300 Kč 14 800 Kč
5 87,20 Kč 98,10 Kč 14 700 Kč 16 400 Kč
6 96,30 Kč 108.30 Kč 16 200 Kč 18 100 Kč
7 106,30 Kč 119,60 Kč 17 900 Kč 19 900 Kč
8 117,40 Kč 132,00 Kč 19 800 Kč 22 000 Kč