Zpracování mezd Ostrava

Mzda je odměna za práci konanou v pracovním poměru. Zaměstnance je možné zaměstnat na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s použitím měsíční, časové či úkolové mzdy. Mzdy jsou vypláceny zpětně k určitému termínu zpravidla měsíčně.

Zpracování mezd přináší přináší zaměstnavatelům řadu povinností včetně dodržování termínů. Zaměstnavatelé jsou povinni včas odvádět platby na účet správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančního úřadu. Důležitou povinností je zpracování a archivace celé mzdové agendy.       

Nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování mezd dle platné legislativy:

  • zpracování mezd včetně odvodů a srážek
  • příprava příkazů do banky k výplatě mezd a odvodů
  • vyúčtování zálohové a srážkové daně pro finanční úřad
  • zhotovení evidenčních listů důchodového pojištění
  • provedení ročního zúčtování záloh
  • výpočet úrazového pojištění
  • potvrzení o příjmech pro zaměstnance
  • zpracování statistických výkazů
  • zastupování při kontrolách na úřadech