Daňové přiznání Ostrava

Daňové přiznání je povinnost daňového poplatníka (fyzické nebo právnické osoby) vůči státu zastoupeným finančním úřadem. Poplatník podává přiznání ve stanovených termínech k různým odvodům daní. Následně je povinen daň uhradit a v některých případech mu může být daň naopak vrácena. Nedodržení termínů má pro poplatníka nepříjemný dopad ve formě vyměření pokut a penále ze strany finančního úřadu.                       

Nabízíme Vám komplexní služby při zpracování daňových přiznání včetně optimalizace daní dle platné legislativy.

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • daň darovací

Součástí zpracování přiznání daně z příjmů fyzických osob je:

 • zpracování přehledů pro sociální zabezpečení
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojištění
 • vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu
 • vypracování splátkového kalendáře záloh na pojistné na sociální zabezpečení
 • vypracování splátkového kalendáře záloh na pojistné na zdravotní pojištění